Znak Miličína
Znak Olbramovic
Znak Vrchotových Janovic

Územní studie veřejných prostranství

ÚSVP4 - Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice

1. etapa - DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Základní údaje o postupu prací na studii

Objednatel: Město Votice

Zhotovitel: 4D PROSTOR s.r.o.,
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

Etapy zpracování:

Logo EU - IROP, logo MMR

   Územní studie veřejných prostranství ORP Votice je spolufinancována Evropskou unií.

I. etapa: analýza stávajícího stavu, vyhotovení doplňujících průzkumů a rozborů v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu územní studie a I. veřejná konzultace,

Dokončeno k 16. 11. 2017.

II. etapa: zpracování návrhu územní studie ke konzultaci s představiteli samosprávy a dotčenými osobami, II. veřejná konzultace

III. etapa: zpracování konečného návrhu (čistopisu) územní studie

Děkujeme za Vaše připomínky a názory sdělené při konzultaci rozpracovaných P a R. Budeme vděčni za další názory, připomínky a náměty pro zpracování návrhu řešení veřejných prostranství.

Naše adresa pro zasílání připomínek a námětů: studio@4dprostor.cz

Odkazy na jednotlivé části dokumentace:

 

Textová část s přílohami:

Urbanistický rozbor:

Inventarizace a průzkum stávající zeleně:

Inženýrské sítě a doprava:

Podrobná záměra území: